Universitetsbiblioteket


Universitetsbiblioteket er primært ein ressurs for universitetet sine tilsette og studentar. Biblioteket tilbyr også tenester til privatpersonar, andre bibliotek og næringslivet. Biblioteket har fire avdelingar.


Universitetsbiblioteket tilbyr mellom anna:

  • vitskapleg litteratur innanfor emne det vert undervist i og forska på ved universitetet.
  • databasar, tidsskrift, elektroniske bøker og andre media som dekker studiar og fagområde ved universitetet.
  • kurs i litteratursøking og gode råd ved oppgåveskriving.
  • kopiar eller innlån av dokument for bedrifter, forskningsinstitusjonar og privatpersonar.


Ullandhaug
Avdeling Ullandhaug, det største avdelingsbiblioteket, er lokalisert sentralt i Kjølv Egelands hus. Alle fakultet som held til på Ullandhaug blir betjent av dette biblioteket.


Bjergsted
Biblioteket i Bjergsted ligg i Bjergstedparken nær Stavanger sentrum. Det dekker faga musikk og dans. Biblioteket har leserom, videorom og PC-stove, med søke- og arbeidsterminalar.


Arkeologisk museum
Biblioteket på Arkeologisk Museum ligg i Peder Klows gate nær Stavanger sentrum. Det er ope for museet sine gjestar, og alle andre som er interesserte i fagområda museet dekker. 

Stavanger Universitetssjukehus
Medisinsk bibliotek skal bidra med spesialisert og brei informasjonskompetanse, slik at tilsette ved SUS på ein effektiv måte kan skaffe seg den informasjonen dei treng til klinisk arbeid, forskning, fagleg oppdatering og utdanning.
 

Opningstider og kontaktinformasjon

 

Avdeling Ullandhaug
Døgnop for studentar og tilsette.

Betjent bibliotek:
Mandag - Fredag  08.00 - 18.00
Lørdag                11.00 - 17.00

NB! Utanom betjent opningstid må du ha med kort for å komme inn i Kjølv Egelands hus.

Tlf: 51 83 11 00
ub@uis.no


Avdeling Bjergsted
Ope frå 07 til 23 for studentar og tilsette ved IMD.

Betjent bibliotek:
Mandag -Torsdag  9.00 - 18.00
Fredag                9.00 - 15.30

NB! Utanom betjent opningstid må du ha med nøkkelchip for å komme inn i bygget.

Tlf: 51 83 40 10
ub-bjergsted@uis.no
 

Arkeologisk Museum
Ope frå 06.15 til 22 for tilsette
ved AM.

Betjent bibliotek:
Mandag  9 - 15
Tirsdag 9 - 18.30
Onsdag - fredag 9 - 15

Tlf: 51 83 26 10
ub-ark@uis.no
 

Stavanger universitetssjukehus
Hovedbiblioteket:
Mandag - Fredag  07.30 - 15.00
Tilsette kan bruke kortlesar utanom opningstid.

Avdeling Psykiatrisk divisjon:
Mandag - Fredag  08.00 - 15.00

Tlf: 51 51 91 37
ub-sus@uis.no Leiinga ved biblioteket

 
Bibliotekdirektør: Gitte Kolstrup Telefon: 51 83 11 90
gitte.kolstrup@uis.no
Leiar Ressursavdeling:
Kristin Dragvik
Telefon: 51 83 11 19
kristin.dragvik@uis.no
Leiar Publikumsavdeling:
Mona Henriksen
Telefon: 51 83 11 17
mona.henriksen@uis.no
Leiar Forsknings- og studiestøtte:
Anne Beth Våga
Telefon: 51 83 11 42
anne.b.vaga@uis.no

Sist oppdatert av John David Didriksen (14.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Studenter rundt lesebord i biblioteket
Bibliotekarer med skilt
Bibliotekar veileder student under et av bibliotekets kurs