Studentpresten ved UiS


Studentpresten ved UiS heter Leni Mæland. Hun kan være til støtte for deg som student, både i gode og mer utfordrende perioder av studenttilværelsen.

Mitt navn er Leni Mæland.

Den 15. april 2016 begynte jeg å arbeide som studentprest ved UiS.

Jeg gleder meg til å bli kjent med studentmiljøene her. I starten vil jeg ha fokus på besøke ulike institutt og avdelinger, og være tilgjengelig for samtaler.

Av og til kan en god samtale få oss til å rette ryggen og frigjøre krefter til å få gjort det vi må. Av og til kommer livet med uforutsette erfaringer som stjeler krefter. Alle er velkommen til å ta kontakt uavhengig av religiøst ståsted.

Jeg kommer til å videreføre mye det arbeidet som allerede er etablert.

Mandagsmessen og «Coffee around the world» fortsetter som før.

Velkommen til arenaer for åpne fellesskap!


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (07.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol