Ansatte i Enhet for studentservice - ESS


Enhet for studentservice er den største av enhetene som sammen utgjør Utdanningsavdelingen. Vi forvalter, koordinerer og videreutvikler mange av UiS’ studieadministrative prosedyrer og systemer.

Våre oppgaver og ansvar består blant annet av følgende:

 • Opptak til grunnstudium, realfagskurs og forkurs for ingeniører
 • Felles studentsystem (FS), inkludert rapportering av data til aktuelle aktører
 • Planlegging og avvikling av skriftlig eksamen samt digital eksamen
 • Særordninger til eksamen
 • Timeplanlegging for hele universitetet
 • Rom-booking og utleie av rom til arrangement
 • Veiledning av studiesøkere og studenter
 • Koordinering av arbeid med tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne
 • Arrangere kurs for studenter
 • Utskrift av vitnemål
 • Levere relevant innhold til UiS’ nettsider
 • Lavterskel informasjonstilbud for studenter i Studentekspedisjon
 • Sentralbord for hele universitetet


Du kan besøke oss i Arne Rettedals hus.


Sist oppdatert av Ragnhild Scheen (18.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Dette jobber vi med

Dette jobber vi med