Utdanningsavdelingen


Utdanningsavdelingen består av utdanningsdirektørens stab, som bistår fakultetene, universitetsdirektøren og rektoratet med utredningsarbeid, rådgivning og strategisk utviklingsarbeid knyttet til utdanningskvalitet på alle nivå, Internasjonalt kontor som har ansvar for sentrale støttefunksjoner for internasjonalisering av utdanning ved UiS, og Enhet for studentservice som driver drifts- og støttefunksjoner innenfor sentrale studieadministrative oppgaver, så som opptak, veiledning, timeplanlegging og eksamen.

Avdelingen ledes av utdanningsdirektør Veslemøy Hagen.
 


Utdanningsavdelingen ivaretar sekretariatsfunksjonen for sentrale råd og utvalg, herunder klagenemnda, utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget.Utdanningsdirektørens stab er lokalisert i Arne Rettedals hus, 3. etasje, Østfløyen.

Internasjonalt kontor er lokalisert i Kitty Kiellands hus, 3. etasje, samt på fakultetene.

Enhet for studentservice er lokalisert i Arne Rettedalshus, 1. og 2. etasje.

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe vi kan bistå med!


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (15.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Rutiner for sekretariatsarbeid


I dokumentet
Arbeidsprosesser og rutiner
for utdanningsutvalget
og læringsmiljøutvalget
 
beskrives utdanningsavdelingens arbeidsprosesser og rutiner
knyttet til sekretariatsarbeidet for disse to utvalgene.