Ansatte i Strategi- og kommunikasjonsavdelingen


Strategi- og kommunikasjonsavdelingens (SKA) primære oppgave er å bistå og koordinere institusjonens samlede strategiske utvikling, bistå ledelsen med utredningsarbeid og saksovervåking, samt ha fokus på institusjonens omdømme i form av informasjons- og kommunikasjonsarbeid, utvikling og oppfølging av eksterne relasjoner.

SKA har et bredt ansvarsområde fra myndighets-, medie- og arbeidslivskontakt, utarbeidelse av kommunikasjonsstrategier, operasjonelt kommunikasjons- og informasjonsarbeid internt og eksternt (herunder nyhetsformidling og brosjyremateriell), kommunikasjonsrådgivning, nettutvikling, markeds- og studentrekrutteringsarbeid, alumnivirksomhet, arrangements- og besøkstjenester, tilrettelegging av forskningsformidling m.m.

Anne Selnes
strategi- og kommunikasjonsdirektør
Telefon: 51 83 30 15, mobil: 951 96 107
Epost: anne.selnes@uis.no

Vibecke Lykke Olsen
seniorrådgiver 
Telefon: 51 83 37 91, mobil: 981 16 330
Epost: vibecke.olsen@uis.no

NETTUTVIKLING:
Hildegard Nortvedt 
nettredaktør
Telefon: 51 83 30 76, mobil: 911 34 755
Epost: hildegard.nortvedt@uis.no

Mari Hult
nettkommunikatør
Mobil: 95 11 57 58
E-post: mari.hult@uis.no

KOMMUNIKASJON:
Karen Anne Okstad
kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 51 83 30 47, mobil: 905 59 778
Epost: karen.a.okstad@uis.no

Karoline Reilstad
kommunikasjonsrådgiver
Telefon 51 83 29 33, mobil: 948 28 653
Epost: karoline.reilstad@uis.no

FAKULTET FOR UTDANNINGSVITENSKAP OG HUMANIORIA
Elin Nyberg
kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 51 83 30 75, mobil 97 11 09 20
Epost: elin.nyberg@uis.no

FAKULTET FOR UTØVENDE KUNSTFAG
Elin Nyberg
kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 51 83 30 75, mobil 97 11 09 20
Epost: elin.nyberg@uis.no

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET
Benedicte Pentz
kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 51 83 41 59, mobil: 41 68 27 46
Epost: benedicte.pentz@uis.no

Karoline Reilstad
kommunikasjonsrådgiver
Telefon 51 83 29 33, mobil: 948 28 653
Epost: karoline.reilstad@uis.no

DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET
Benedicte Pentz
kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 51 83 41 59, mobil: 41 68 27 46
Epost: benedicte.pentz@uis.no

Karoline Reilstad
kommunikasjonsrådgiver
Telefon 51 83 29 33, mobil: 948 28 653
Epost: karoline.reilstad@uis.no

HANDELSHØGSKOLEN VED UIS
Benedicte Pentz
kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 51 83 41 59, mobil: 41 68 27 46
Epost: benedicte.pentz@uis.no

Karoline Reilstad
kommunikasjonsrådgiver
Telefon 51 83 29 33, mobil: 948 28 653
Epost: karoline.reilstad@uis.no

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
Leiv Gunnar Lie
kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 51 83 30 32, mobil: 920 77 057
E-post: leiv.g.lie@uis.no

Mari Løvås
kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 47 90 33 28
E-post: mari.lovas@uis.no

LESESENTERET
Trond Egil Toft
kommunikasjonskonsulent
Telefon: 51 83 31 38, mobil: 906 62 489
Epost: trond.e.toft@uis.no

Elisabeth Rongved
kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 51 83 32 06,
Epost: elisabeth.rongved@uis.no

LÆRINGSMILJØSENTERET
Torunn Helene Fredriksen
kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 51 83 29 64
Epost: torunn.helene.fredriksen@uis.no

DET NASJONALE IOR-SENTERET – ØKT OLJEUTVINNING
Kjersti Riiber
kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 995 00 701
Epost: kjersti.riiber@uis.no

ARKEOLOGISK MUSEUM
Ragnhild Nordahl Næss
kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 51 83 26 32, mobil: 917 10 238
Epost: ragnhild.n.ness@uis.no

BEREDSKAP – KRISEPLAN:
Even Heien
Beredskapskoordinator/seniorrådgiver MMD
Telefon: 51 83 30 68, mobil: 995 01 198
epost: Even.Heien@uis.no

MARKEDS- OG REKRUTTERINGSARBEID:
Susanna King
Markedskoordinator
Telefon: 51 83 30 48
E-post: susanna.king@uis.no

Siri J. Pedersen
Markeds- og kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 51 83 30 59 mobil 932 86 893
E-post: siri.j.pedersen@uis.no

SAMFUNNSKONTAKT/ALUMNI:
Klaus Lie Liland
Alumni
Telefon: 51 83 37 66
E-post: klaus.liland@uis.no
 


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (09.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol