Strategi- og kommunikasjonsavdelinga


Strategi- og kommunikasjonsavdelinga (SKA) sitt ansvarsområde omfattar strategiske og operasjonelle arbeidsoppgåver innan ekstern kommunikasjon, samfunnskontakt, formidling og merkevarebygging. Avdelinga har og ansvar for koordinering av strategiprosessar og beredskapsarbeidet samt strategiske saker på vegne av leiinga. Gjennom vår verksemd og tenesteyting skal SKA bidra til at UiS når sine mål.

SKA har eit bredt ansvarsområde:

 • Tilrettelegging og koordinering av strategiarbeid ved universitetet
 • Utgreiingsarbeid
 • Myndigheits-, medie- og arbeidslivskontakt
 • Utarbeiding av kommunikasjonsstrategiar
 • Operasjonelt kommunikasjons- og informasjonsarbeid internt og eksternt 
 • Kommunikasjonsrådgiving
 • Nettutvikling
 • Marknads- og studentrekrutteringsarbeid
 • Alumniverksemd
 • Arrangements- og besøkstenester
 • Forskingsformidling
 • Kriseberedskap og krisekommunikasjon
 • Grafisk design
 • Grafisk profil

Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (13.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol