Forsknings- og innovasjonsavdelingen


De primære oppgavene til Forsknings- og innovasjonsavdelingen er å assistere fakultetene, universitetsdirektøren og rektoratet med utredningsarbeid, rådgiving og strategisk utviklingsarbeid knyttet til forskning og ekstern finansiering.

Avdelingen har sekretariatsfunksjon for Forskningsutvalget og Forskningsetisk utvalg.

EU-enheten er et samarbeid mellom flere forskningsaktører i regionen, og ligger under Forsknings- og innovasjonsavdelingen. EU-enheten rapporterer til styringsgruppen, som består av medlemmer fra UiS, IRIS, HSH, SUS og Polytec.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) består av:

Forskningsdirektør: Troels Jacobsen
Telefon: 51 83 30 63
Kontornr.: K-114, Hagbart lines hus 1. etasje

Seniorrådgiver ekstern finansiering - EU: Kyrre Aas
Telefon: 51 83 30 36
Kontornr. K-119, Hagbart lines hus 1. etasje

Rådgiver ekstern finansiering - EU: Vilija Duleviciute
Telefon: 51 83 25 85
Kontornr. K-104, Hagbart lines hus 1. etasje

Rådgiver ekstern finansiering - EU økonomi: Katrine Peck Sze Lim
Telefon: 51 83 19 25
Kontornr. K-106, Hagbart lines hus 1. etasje

Rådgiver ekstern finansiering - EU: Karelle Ingrid Gilbert-Soni (permisjon)
Telefon: 51 83 42 97
Kontornr. K-104, Hagbart lines hus 1. etasje

Rådgiver ekstern finansiering - NFR: Kristin Aaser Lunde
Telefon: 51 83 18 43
Kontornr. K-118, Hagbart lines hus 1. etasje

Seniorrådgiver: Bitten Lunde
Telefon: 51 83 27 63
Kontornr: K-115, Hagbart lines hus 1. etasje

Kontraktsrådgiver: Michael Brune
Telefon: 51 83 30 35
Kontornr. K-116, Hagbart lines hus 1. etasje

Spesialrådgiver innovasjon: Per Ramvi
Kontornr. K-120, Hagbart lines hus 1. etasje

Rådgiver forskerutdanningen: Robert Radu
Telefon: 51 83 24 44
Kontornr. K-117, Hagbart lines hus 1. etasje

Rådgiver forskerutdanningen: Lene Myhren
Telefon: 51 83 25 02
Kontornr. K-105, Hagbart lines hus 1. etasje


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (15.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol