Seniorforum


Seniorforum er et forum for nåværende ansatte ved Universitetet i Stavanger (UiS) som nærmer seg pensjonsalderen (dvs. over 55 år) eller tidligere ansatte som har fått alders- eller uførepensjon etter 1. august 1994.

Medlemsskap
For å bli medlem må man være - eller ha vært - i minst halv stilling. Andre kan søke styret om medlemskap. Styret kan også invitere som medlem andre høgskole- eller universitetsansatte.

Formål og oppgaver
Formålet med seniorforumet er i samarbeid med UiS og fagforeningene å hjelpe til med å gjennomføre og forbedre seniorpolitikken ved universitetet og bidra til å opprettholde faglig trivsel, motivasjon, utvikling og produktivitet fram til den enkelte selv velger å trappe ned.

Herunder er det et mål å:
1. knytte nær forbindelse mellom UiS og dens pensjonister slik at disse kan holdes orientert om utviklingen ved universitetet

2. informere ansatte om valg av pensjonsformer og pensjonsytelser. Alders- og uførepensjonister som opprettholder medlemskap, holdes oppdatert om endringer i pensjonsytelser som er av betydning for dem.

3. bidra til at UiS-pensjonister som driver aktivt innenfor sitt fag og sin virksomhet, får adgang til arbeidsplass. på universitetet. Det skal arbeides for at medlemmer av Seniorforum skal ha anledning til å bruke universitetets lokaler, utstyr og andre fasiliteter (telefon, post, PC etc.) på lik linje med ansatte. Det fastsettes regler for slik virksomhet i samarbeid med UiS og fagforeningene.

4. skape sosial kontakt, miljø og trivsel, for eksempel ved å arrangere reiser, turer, tema- og kulturkvelder, kurs og ved å tilrettelegge møtesteder som kafé, datarom etc. for seniorer og pensjonister. Møter, samvær, kurs, reiser etc. arrangeres etter ønsker og behov. Slike arrangementer kan skje i samarbeid med universitetet. Ved minst én sammenkomst pr. år bør det være anledning til å ta med ektefelle/partner.

Fakta
Seniorforum har om lag 100 aktive medlemmer, og har nå valgt nytt styre for 2016-2017:

Leder: Professor emeritus Jan Erik Karlsen

Nestleder: Professor emerita Aud Bergraff Sæbø

Sekretær: Professor emeritus Reidar Johan Mykletun

Kasserer: Universitetslektor Åse Helene Bakkevig Dagsland

Styremedlemmer: Universitetslektor Åse Helene Bakkevig Dagsland, førstekonsulent Astri Birketvedt Engelsgjerd,
førsteamanuensis emeritus Arne Neset, sjefingeniør Unni Hakli, pensjonist Helge Sørheim.

E-post: seniorforum@uis.no og reidar.j.mykletun@uis.no
Kontor: Paviljong , kontor P-106
Telefon: 95 77 62 55

 

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (19.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol