• Elever fra Frøyland ungdomsskole

    KnowHow EdTech 2017 ble en suksess

    (27.10.2017) Elever fra Frøyland ungdomsskole i Time kommune var blant de som var på scenen for å fortelle om dagens undervisning i det såkalte virtuelle klasserommet. Dette var noe av det som foregikk på årets KnowHow EdTech-konferanse i september, som nå er blitt en del av Nordic Edge konferansen i Stavanger Forum. Fikk du ikke med deg konferansen er innleggene nå tilgjengelige på nett.

     
  • NETTOP-UIS - avd. for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettbasert utdanning

    (17.01.2008) NETTOP-UIS er avdelingen for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettbasert utdanning ved UiS. Siden 2000 har vi produsert ulike nettbaserte løsninger innen en rekke fag.


 
Kontakt oss:

Atle Løkken, underdirektør og leder
51 83 10 45

Helene Gram, seniorrådgiver
51 83 27 21

Mari Linn Larsen, seniorrådgiver
51 83 30 51

Joanne Teresa Kleppe, rådgiver og designer
51 83 10 98

Petter Mordt, overing. og utvikler
51 83 10 46

Arne Thomas Lund Nilsen, overing. og utvikler
51 83 10 46

Anne Siv Sivertsen, seniorkonsulent og utvikler
51 83 10 90

Ole Andre Hauge, overing. og illustratør
51 83 10 46

Kåre Spanne, avd. ing. og videofotograf

Leigh Lauritzen, overing. og utvikler

 

Illustrasjon fra Valgspillet, som er utviklet av NettOp i samarbeid med NRK.
Les mer