Handelshøgskolen ved UiS


Handelshøgskolen ved UiS har høyt kompetente forskere og medarbeidere som tilbyr noen av de mest ettertraktede studietilbudene i landet.

Handelshøgskolen ved UiS har 75 ansatte med høy faglig kompetanse og gode nettverk med andre forskere og forskningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Både innenfor undervisning og forsking har vi nær kontakt med samfunns- og næringsliv.

Studentmassen består av rundt 750 studenter på bachelornivå, 325 på masternivå, 22 Ph.D-studenter og 100 som følger Executive MBA-programmet.

Du finner mer informasjon om Handelshøgskolen ved UiS på våre .

Besøksadresse:
Elise Ottesen-Jensens hus (EOJ), 2. etasje
Kjell Arholms gate 37
4021 Stavanger
Hverdager 9 - 11.30 og 12 - 14.

Telefon: 51 83 15 55

Fakultetsledelsen:
Dekan Bjarte Ravndal
Telefon 51 83 15 93

Prodekan for undervisning: Lars Atle Kjøde
Telefon: 51 83 27 12

Prodekan for forskning: Ola Kvaløy
Telefon: 51 83 15 82

Fakultetsdirektør: Egil Kristensen
Telefon: 51 83 37 76


Sist oppdatert av Egil C. Svela (23.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Administrasjonen ved HHUiS

Telefon: 51 83 15 55
E-post: hhuis-post@uis.no


Egil Kristensen,
Fakultetsdirektør

Vibeke Andersen,
Eksamenskonsulent

Linda Bergsten, førstesekretær
for tiden i permisjon

Anne-Lin Brobakke, Studierådgiver
Masterprogram i økonomi og administrasjon og Masterprogram i regnskap og revisjon

Minnah F. Haniffa, Daglig leder
Senter for entreprenørskap

Anette Hansen, Studiekonsulent
Bachelorprogram i økonomi og adminsitrasjon

Monica Lange, førstekonsulent
for tiden i permisjon

Åse Lea
Prosjektadministrator

Cecilie Egenæs Lund, Studiekonsulent
Bachelorprogram i rettsvitenskap

Kristoffer Woldseth Moldekleiv
Rådgiver EU-prosjekter

Egil C. Svela, Seniorrådgiver
Internasjonalisering og næringslivskontakt


SV-fakultets-administrasjon:

Lene Katrine Hoff, rådgiver
Akkreditering og studiesaker

Joan Rongen, Seniorrådgiver
Økonomisaker

Svetlana Semusheva,
Økonomikonsulent

Kirsten Sikveland,
Senior HR-konsulent

Sigurd Torgersen, Førstekonsulent
Regnskap