Enhet for virksomhetsstyring


Plan- og virksomhetsstyringen (PVO) har som formål at universitetet så effektivt som mulig skal realisere sin strategi og sine planer og derigjennom oppnå resultater og forbedringer innenfor rammen av knappe ressurser.

Enhetens hovedoppgaver inkluderer koordinere og følge opp arbeidet med strategier, årsplaner og årsrapporter, risikovurdering og –styring, utarbeide og følge opp PVO-rundskriv (årshjul), støtte intern styringsdialog og oppfølging, utvikle og koordinere budsjett- og fordelingsprosesser, beregningsgrunnlag og –modell for økonomiske rammer, oppfølging av statsbudsjett, tildelingsbrev og økonomiforvaltning, analyser, utredninger, prognoser og ressursberegninger, utvikle og drive internt datavarehus, samt koordinering av AØVs tverrfaglige team som primærkontakt for (fag-)enhetenes administrative ledelse.

Enhet for virksomhetsoppfølging finner du i Arne Rettedals hus, 3. etasje vestfløyen.

Medarbeidere:

Martin Tjelta, fagleder/kontorsjef
Ellen Heiland Netland, seniorrådgiver/controller
Kristin Mæland, seniorrådgiver/controller
Erlend Kristensen, seniorrådgiver/controller
Synnøva Drange, seniorrådgiver/controller
Heidi Eie Svendsen, seniorrådgiver/controller
Kjartan Lindland, rådgiver/analytiker
Elena Menichelli, seniorrådgiver/analytiker (perm til 7. mai 2018))
Rolf Jegervatn, seniorrådgiver/intern controller
 

Sist oppdatert av Åse Ormøy (11.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol