Enhet for prosjektøkonomi


Enheten har ansvar for oppfølging av bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved UiS.

For rutiner og retningslinjer for BOA henvises det til Prosjekthåndboken.

Av hovedoppgaver inngår rådgivning og veiledning  innen økonomiområdet; ved utarbeidelse av søknader, utarbeidelse av prosjektbudsjett, prosjektetablering og tilrettelegging i Agresso prosjektmodul, oppfølging i prosjektets levetid, regnskapsmessig kontroll og avslutning av prosjekt, diverse rapporteringer, samt kvalitetsforbedring og utvikling innenfor BOA-virksomheten

Enhet for prosjektøkonomi finner du i Arne Rettedals hus, 3. etasje vestfløyen.

Medarbeidere:

Åse Ormøy, prosjektrådgiver - koordinator
Anne Marie Brask Eilertsen, prosjektrådgiver - systemansvarlig
Irene Seglem, prosjektrådgiver
Yasar Deniz Cam, prosjektrådgiver
Iselin Sæbø Bringedal, prosjektrådgiver
Berit Johnsen, prosjektrådgiver
Svetlana Semusheva, prosjektrådgiver
Hilde Norheim, prosjektrådgiver
Iren Lobekk, prosjektrådgiver
Odd Arne Nordmark, prosjektrådgiver
Julie Honningsvåg, prosjektrådgiver
Frode Wiik, prosjektrådgiver

 


 


 


Sist oppdatert av Åse Ormøy (15.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol