Driftsavdelingen


Driftsavdelingen er en del av Avdeling for bygg- og arealforvaltning (ABA). Avdelingen er blant annet bindeledd mellom brukerne og huseierne (Statsbygg) med hensyn til bygningenes drift.

Omlag 45 personer har oppgaver knyttet til alarmer, vakthold, sikkerhet, renhold, inventar mm.

 

Vaktmesterkontor: Paviljong 14, 1.etg. - øst

Åpningstid for avhenting av nøkler/parkeringskort:
Man.-tors.: 11.30-13.00
Fredag:      stengt

Tor Åge Berg (koordinator) -  51 83 12 05/ mob. 416 49 927
Sven P. Malde -  51 83 12 02/ mob. 416 49 926
Leiv J. Støve -  51 83 12 03/ mob. 416 49 925
Leif Grødem -  51 83 12 04/ mob. 416 49 924

Driftsadministrasjonen: Paviljong 14, 2.etg., se ansatt-oversikten

Vaktsentralen
Lokalisert i Kjølv Egelands hus, inngang syd (hovedinngang), er bemannet utenom vanlig kontortid og vil være behjelpelig med å orientere besøkende og brukere.
Vakttelefon: 976 96 442


ARBEIDSTID PÅ UiS

Byggene skal tømmes for personell før kl. 2300. Alarmene settes på dette tidspunkt. Dersom det er behov for å arbeide utover dette tidspunkt skal driftsavdelingen informeres.

Brannforskriftene forlanger at UiS skal ha en oversikt på nattetid over antall personer samt plassering i de forskjellige bygg.

Det skal sendes en mail til Driftsavdelingen ved: Sven Andersen sven.andersen@uis.no tlf. 51831215 / 416 28 428 eller Anne-Britt Fossmo anne-britt.g.fossmo@uis.no.

Denne meldingen skal være oss i hende innen kl. 12:00 den aktuelle dagen. Nattarbeid for lørdag og søndag varsles innen fredag kl. 12:00.


Har du spørsmål eller kommentarer til disse sidene? Send en e-post til anne-britt.g.fossmo@uis.no

Ansvarlig: Sven Andersen/Anne-Britt Grunnreis Fossmo


Sist oppdatert av Anne-Britt Grunnreis Fossmo (01.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol