Avdeling for bygg- og arealforvaltning (ABA)


Avdeling for bygg- og arealforvaltning består av en stab og Driftsenheten.

Stab
Direktør for bygg- og arealforvaltning Roar I Huseby
Kontor: S - 324, Kitty Kiellands hus

Telefon: 51 83 27 01
Epost:

Prosjektdirektør Arnljot Corneliussen
Kontor: S-325, Kitty Kiellands hus

Telefon: 51 83 2711
Epost: arnljot.corneliussen@uis.no

Senioringeniør/driftssjef Sven Andersen
Kontor: Paviljong 14 

Telefon: 51 83 12 15
Epost: sven.andersen@uis.no


Leders hovedoppgaver:
- Lede ABA
- Personalansvar for ansatte ved ABA
- Ansvar for prosjektering/planlegging av utvidelse og ombygging av bygningsmasse
- Oppfølging av avtaler vedrørende innkjøp i ABA
- Ansvar for budsjett- og regnskapskontroll for hele ABA
- Ansvar for innkjøp til byggeprosjektene
- Oppfølging av avtaler vedrørende innkjøp i ABA


Sist oppdatert av Anne-Britt Grunnreis Fossmo (01.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Tilgjengelighet i bygg

Nå kan du få informasjon om tilgjengelighet i offentlige bygg på nettstedet Bygg for alle

Blant annet kan du begrense søket ditt til kun å gjelde bestemte funksjonshemninger.

Byggene finner du ved å skrive hele eller deler av navnet på bygget du ønsker å finne i fritekstsøkefeltet. På nett-siden kan du søke opp de ulike bygg ved UiS.