Hvem gjør hva i administrasjonen?


Dette er en oversikt over arbeids- og ansvarsområder i instituttets administrasjon.

 

Dag Jostein Nordaker
Instituttleder

Tlf.  51 83 40 23 
E-post

 • Faglig leder

Hilde Skare
Kontorsjef

Tlf.  51 83 40 29
E-post

 • Administrativ leder (IMD- sekretariat)

Jannicke Fjermestad
Seniorkonsulent (100%)

Tlf.  51 83 40 08
E-post

 • Opptak til alle studier
 • Vedlikehold av nettsider

Lena Crosby Haug
Førstekonsulent (100%)

Tlf.  51 83 40 00
E-post
 

 • Ekspedisjon - post, telefon, nøkler m.m.
 • Timeplanlegging og rombooking

Ole Bjørknes
Administrasjonskonsulent (100%)

Tlf. 51 83 40 00
E-post
 

 • Rom og utstyrsansvarlig
 • gjestelærer og sensor kontrakter

Rønnaug Bakke
Studiekoordinator klassisk og PPU (100 %)

Tlf.  51 83 40 06
E-post

Merete Bru Frantzen
Studiekoordinator jazz og dans (100 %)
Tlf. 51834079
E-post

 •  Administrativ studie- og eksamenskoordinering 
 •  Bistå i arbeid og revisjon av studieplaner
 •  Oppfølging av studenter
 •  Saksbehandling
 •  Utveksling

Sist oppdatert av Lena Crosby Haug (07.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
KONTAKTINFORMASJON
Administrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag
 
Ekspedisjon
Studieportefølje/ kvalitet
 
Studiekoordinator
Rønnaug Bakke
 
Konsertkoordinator
Kyrre Sassebo Haaland
 
Kommunikasjonsrådgiver
Agnete in't Veld Bendiksen
 
 
Ansvarlig for rom og utstyr
Ole Reidar Gudmestad 
 
Verneombud - vara

Besøksadresse:
Bjergsted
4007 STAVANGER

Tlf: 51 83 40 00
Fax: 51 83 40 50
E-post: bjergsted@uis.no

Postadresse:
Universitetet i Stavanger
Fakultet for utøvende kunstfag
4036 STAVANGER

EKSPEDISJONEN
Åpningstider:
Mandag-fredag
10:00-11:30 og 12:00-15:00