Håndbok for UK-ansatte


Denne håndboken lages for ansatte ved Fakultet for utøvende kunstfag, og gir opplysninger om praktiske forhold ved fakultetet. Håndboken er sortert alfabetisk, og er under oppbygging.

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Æ|Ø|Å

 

A

Adresser og post

Arealer og bygg

Arbeidsplaner for faglig ansatte

Arbeidstid og fravær

Arkiv


B

Bestilling av noter

Bibliotek

Bjergstedvisjonen

Branninstruks


C


D


E

Ekspedisjon

Emneansvarlig, se Roller

Emne- og programrevisjon


F

Faggruppeleder, se Roller

Fartein Valen stiftelsen

Fravær, se Arbeidstid og fravær

Formidling og konserter

Forskning og finansieringskilder


G

Gjesteforskere / Gjestelærere

Godkjenning av utenlandsk utdanning, se Internasjonalisering


H

HMS-arbeid


I

Informasjonskanaler

Instituttrådet

Instrumenter, se Utstyr og instrumenter

Internasjonalisering

IT-støtte


J


K

Konserter, se Formidling og konserter

Kontaktlærer, se Roller

Kopimaskiner, se Utstyr og instrumenter

Kvalifikasjonsrammeverk for høyere musikkutdanning (NRUM)

Kvoteordningen, se Internasjonalisering


L

Loggbøker


M

Musikkhuset Bjergsted


N

Nøkler


O

Offentlig journal, se Arkiv


P

Postrutiner


Q


R

Ramslandstiftelsen

Refusjon av utlegg

Reiseregning

Rekvisita, se Utstyr og instrumenter

Roller


S

SSO - Stavanger Symfoniorkester

Sykdom, se Arbeidstid og fravær


T

Timeplanlegging og romdisponering


U

Utstyr og instrumenter


V


W


X


Y


Z


Æ


Ø


Å


Toppen av siden


Sist oppdatert av Agnete in't Veld Bendiksen (26.07.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
KONTAKTINFORMASJON
Administrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag
 
Ekspedisjon
Studieportefølje/ kvalitet
 
Studiekoordinator
Rønnaug Bakke
 
Konsertkoordinator
Kyrre Sassebo Haaland
 
Kommunikasjonsrådgiver
Agnete in't Veld Bendiksen
 
 
Ansvarlig for rom og utstyr
Ole Reidar Gudmestad 
 
Verneombud - vara

Besøksadresse:
Bjergsted
4007 STAVANGER

Tlf: 51 83 40 00
Fax: 51 83 40 50
E-post: bjergsted@uis.no

Postadresse:
Universitetet i Stavanger
Fakultet for utøvende kunstfag
4036 STAVANGER

EKSPEDISJONEN
Åpningstider:
Mandag-fredag
10:00-11:30 og 12:00-15:00