Kvalifikasjonsrammeverk for høyere musikkutdanning


En arbeidsgruppe av Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap (NRUM) har utviklet forslag til læringsutbyttebeskrivelser for utøvende musikkfag.

20. oktober 2009 oppnevnte Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap (NRUM) en nasjonal arbeidsgruppe
for å utvikle forslag til beskrivelser av læringsmål for utøvende musikkstudier.

Forslaget fra arbeidsgruppen ble lagt frem for NRUM i møtet 4.-5. mai 2010 og sendt ut til medlemsinstitusjonene, som nå bruker dokumentet som verktøy og hjelpemiddel for videre studieplanarbeid. NRUM ønsker også å sette i gang en lignende prosess for det kunstneriske stipendprogrammet.

Her kan du lese hele dokumentet fra NRUM:
Kvalifikasjonsrammeverk for høyere musikkutdanning i Norge


Sist oppdatert av (30.09.2010)

Skriv ut artikkel print symbol