Internasjonalisering ved IMD


Alle ansatte kan reise på utveksling hvert studieår ved hjelp av europeiske eller nordiske utvekslingsprogram. Her finner du en innledning om temaet og lenker til mer informasjon.

MOBILITET

ERASMUS-programmet

ERASMUS ansattutveksling er utveksling som alle ansatte kan benytte seg av - både faglig og administrativt ansatte. Hovedformålet er å reise til en partnerinstitusjon eller en bedrift i utlandet for egen kompetanseheving.

ERASMUS lærerutveksling er utveksling som alle faglig ansatte kan benytte seg av. Hovedmålet er å undervise i eget fag ved en av våre partnerinstitusjoner.

 


Sist oppdatert av (10.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol