Informasjonskanaler


Fakultetet benytter en rekke informasjonskanaler for å nå ut til ansatte og studenter.

Universitetets nettsider

Nettsidene vi bruker er universitetets eksternweb (www.uis.no), ansattnettet (ansatt.uis.no) og studentnettet (student.uis.no).

Eksternweb www.uis.no/uk
Her legger vi ut rekrutterings- og søkerinformasjon, alt av relevans for internasjonale søkere og studenter, informasjon til eksterne interesserte, samfunn og næringsliv.

Ansattnettet ansatt.uis.no
Nytt ansattnett vil lanseres i september 2018. Ansattnettet brukes til å informere alle ansatte ved fakultetet om aktuelle saker, proesdyrer og retningslinjer som angår den daglige driften ved instituttet. Her legger vi nyhetssaker av faglig karakter, arrangementsinformasjon og ellers all administrativ informasjon relevant for faggrupper og den enkelte. 

Studentnettet (student.uis.no/imd):
Her legger vi ut alle aktuelle skjema og reglement for studenter ved UK, samt nyheter om aktuelle arrangement og informasjon om studietilbudene våre.

It's learning

UK bruker It's learning som læringsplattform for alle studenter. It's learning gir studentene adgang til informasjon om emner og studieprogram de er registrert på, og er en arena for faglig diskusjon og fordypning i samarbeid med faglærere og emneansvarlige. Informasjonen vedlikeholdes av faglærere. Administrasjonen bruker It's learning kun til oppslag som gjelder alle studenter og ansatte på et emne, studieprogram eller for hele instituttet.

Direktelenke til It's learning

Faglig ansatte som trenger adgang til emner til undervisningsformål kan kontakte ekspedisjonen med e-post.
Studenter får adgang til sine emner og program i It's learning gjennom påmelding i Studentweb.

Monitorer og oppslagstavler

Utvalgte steder i fakultetets lokaler er det satt opp monitorer med rullende informasjonsskjermer. Disse gir generell informasjon om fakultetet og frister for søknader. Studentene har også en oppslagstavle i foajeen.

 

Tilbake til oversikten


Sist oppdatert av Agnete in't Veld Bendiksen (26.07.2018)

Skriv ut artikkel print symbol