Branninstruks ved IMD


Branninstruks pr. 14. mars 2008.

 

Hvem Hvor Instruks 1 Instruks 2
Instituttleder Jens T. Larsen
Driftsleder Lars Nesheim
Avdelingsbibliotekar Svanlaug Takle
3. etasje inkl. Lille Konsertsal i Musikkhuset 1. Gå til Branntavle for lokalisering av brann.
2. Tømme området for mennesker, lukke dører og vinduer
Melde fra til brannvesenet og møte disse ved ankomst
Telefon 110
Bibliotekar Nina Irene Stangeland Biblioteket inkl. kontorer i vestre fløy Musikkhuset Tømme området for mennesker, lukke dører og vinduer  
Kontorsjef Hilde Skare
Konsulent Camilla Grønås    
1. etasje i Musikkhuset Tømme området for mennesker, lukke dører og vinduer Melde fra til brannvesenet og møte disse ved ankomst (reserver for inst.leder og driftsleder)
Telefon 110
Konsulent Katarina Asche     2. etasje i Musikkhuset Tømme området for mennesker, lukke dører og vinduer  
Rasmus Reed
Leith Symington
Per Dahl
Blokk 5 Tømme området for mennesker, lukke dører og vinduer (Kontorkorridoren: Reed, Thortveit, 1. etasje med auditorium: Dahl) Melde fra til brannvesenet og møte disse ved ankomst
Telefon 110
Ansatte ved UiS Blokk 6 1. Gå til Branntavle for lokalisering av brann.
2. Tømme området for mennesker, lukke dører og vinduer
(Hele UiS-området)
Melde fra til brannvesenet og møte disse ved ankomst
Telefon 110
Viggo Pettersen Blokk 7 Tømme området for mennesker, lukke dører og vinduer
(Hele UiS-området)
Melde fra til brannvesenet og møte disse ved ankomst
Telefon 110

 

Tilbake til oversikten


Sist oppdatert av (22.09.2009)

Skriv ut artikkel print symbol