Bestilling av noter


Avtale mellom Institutt for musikk og dans og Universitetsbiblioteket avd. Bjergsted vedrørende anskaffelse (leie, lån, kjøp) av orkesternoter.

Biblioteket må ha beskjed i god tid, ca. 2 måneder før studentene skal begynne å øve, minst 1 måned før.

Henvendelsen om anskaffelse må komme fra instituttets studiekoordinator, eller ha fullmakt fra denne.

Henvendelsen må inneholde følgende informasjon:

Komponist, tittel på verk, evt. ønsket utgave/forlag, antall strykestemmer, dato for øvestart, konsertdato(er) og dirigent.

Biblioteket forplikter seg kun til å bestille noter som kan skaffes via offisielle kanaler, som biblioteker, forlag etc.

Biblioteket forplikter seg til å informere instituttet når notene er mottatt, lage kvitteringsliste og legge stemmene ut i biblioteket for avhenting.

Dirigenten tar ansvar for at notene blir samlet inn ved konsertavslutning, og at de blir levert samlet og komplett til biblioteket innen 1 uke etter konserten.

Biblioteket sørger for at notene blir sendt i retur.

Det samlede beløp på innleide orkesternoter i løpet av et år fordeles 50/50 mellom biblioteket og Institutt for musikk og dans.

 

Stavanger, 7. februar 2008

 

Tilbake til oversikten


Sist oppdatert av (30.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol