Adresser og post


Postadresse:
Universitetet i Stavanger
Fakultet for utøvende kunstfag
4036 Stavanger
 
Besøksadresse:
Bjergsted
4007 STAVANGER

Tlf: 51 83 40 00
Fax: 51 83 40 50
E-post: bjergsted@uis.no

Innkommende post til fakultetet:

All innkommende ekstern post skal normalt sendes til ovenstående adresse. Personlig post kan adresseres med personnavn øverst. Posten mottas ved postmottak på Ullandhaug og fordeles til enhetene etter etablerte rutiner. Søknader, skjema, brev og annet som er arkivverdig, registreres i arkivsystemet ePhorte og fordeles elektronisk til saksbehandler ved UK.

 

Tilbake til oversikten

 


Sist oppdatert av Agnete in't Veld Bendiksen (26.07.2018)

Skriv ut artikkel print symbol