Fagkoordinatorer ved IGIS


Her er en oversikt over fagkoordinatorene ved IGIS sine faggrupper.

Kunst og håndverk:
Torunn P. Dagsland

PEL/PED:
Hans Erik Bugge

Matematikk:
Dag Torvanger

Idrett:
årsstudiet: Geirulf Tronerud
BA: Åge Vigane
GLU valgfag: Gerd Lise Nordbotten

Norsk:
Magne Rogne

Naturfag:
Kristine Olsen

Samfunnsfag:
Ketil Fred Hanssen

RLE (Religion, livssyn etikk):
Jarle Stormark

Drama:
Anna Songe-Møller

Mat og helse:
Merete Hagen Helland

Engelsk:
Deborah Larssen

Musikk:
Marianne Øvregaard


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (26.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontaktinformasjon

Instituttleder:
Elin Marie Thuen

Kontorsjef:
Kari-Anne S. Malmo

Studiekoordinator grunnskolelærerutdanning 1-7:
Hanne Elise Pollack 

Studiekoordinator grunnskolelærerutdanning 5-10:
Kjersti Gjedrem

Studiekoordinator GLU 1-7 + EMIR-master:
Mona Østerhus

Studiekoordinator master i utdanningsvitenskap:
Hege Nygaard Barker

Studie- og praksiskoordinator, Idrett/GLU:
Cato Olsen Slettvold

Praksiskoordinator grunnskolelærerutdanning:
Kitty Garborg

Eksamenskonsulent GLU 1-7 og 5-10:
Gro Njærheim

Eksamenskonsulent idrett + master i utdanningsvitenskap:
Cecilie Johansen

Faglig leder PhD-program i utdanningsvitenskap:
Ingrid Nielsen


Besøksadresser:
Hulda Garborgs hus, R-fløy

Hagbard Line-huset, A-fløy, 2. etasje

Postadresse:
Universitetet i Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
4036 Stavanger

Tlf: 51 83 34 00
Faks: 51 83 34 50

Kart