Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger er et sammensatt fakultet med både teoretiske, praktiske og utøvende fag.

Med undervisning og forskningsvirksomhet innenfor undervisning, språk, lesing og litteratur, historie, religion, kulturvitenskap og atferd er vi opptatt av å forstå, forklare og foredle hva vi som mennesker foretar oss. Fakultetet består av tre institutt og to sentre.

Fakultetsledelsen: 

 
Fakultetsdirektør
 
Brita Strand Rangnes
Prodekan for undervisning
 
Rudy Garred
Prodekan for forskning
 
Aslaug Margareth Lunde
Kontorsjef for fag- og studiesaker
 

Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (27.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontaktinformasjon
Besøksadresse:
Hagbard Line-huset
Telegrafdirektør Heftyesvei 35
4021 STAVANGER
 
Tlf: 51 83 34 00
Faks: 51 83 34 50
e-mail: post@uis.no
 
Postadresse:
Universitetet i Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
4036 STAVANGER
 

EKSPEDISJONEN

Åpningstider:
Mandag til fredag
08:30-11:30 og 12:00-14:00