Public 360


Informasjon om sak arkivsystem Public360

Public360 ble tatt i bruk januar 2015 og innleder en ny arkivperiode ved Universitetet i Stavanger, overgangen skjer i samarbeid med Uninett og rundt 40 andre institusjoner i Norge.

Public360 er levert av Software Innovation, og representerer på mange måter neste generasjons saksbehandling- og arkivsystem. Brukere skal kunne lagre, finne igjen og dele relevant informasjon på en enkel og sikker måte. Public360 vil ha en integrasjon imot Outlook, FS (felles studentsystem) og Word, som vil gjøre det lettere for saksbehandlere å bruke systemet.

Integrasjon mot Jobb Norge, Sikker digital post (SDP) og enkelte økonomisystemer skal realiseres i løpet av den første driftsperioden.

Systemet har også en utvalgsmodul som skal gi mulighet for enkel digital møtebehandling, og tilgang til å gjøre tilgjengelig møtedokumentasjon gjennom Ipad (P360 emeetings).

Universitetet i Stavanger har som et mål at Public360 skal bli institusjonens primære informasjonsbase. I denne sammenheng ønsker man utvide tilgangen også å gjelde faglig ansatte ved behov.

Arkivperioden 2007 – 2014 som nå er tilgjengelig for brukerne i sak arkivsystemet ePhorte, vil bli videreført i en historisk database i Public360. Informasjon om tilgang og søk i historisk base finner du her:

Informasjon om opplæring finner du under kurs.

Informasjon om bruken av Public 360 finner du på disse nettsidene.

Mer detaljert informasjon om P360 kan man finne i brukerhåndboken .

For spørsmål rundt P360 kan du kontakte Dokumentsenteret på tlf: 51 83 30 00 eller epost dokumentsenteret@uis.no

Bestilling av bruker:

For å bestille bruker sender ledere e-post til dokumentsenteret@uis.no med navn på ansatt og hvilket arbeidsområde personen har (studentkonsulent, personalkonsulent, osv.)


Sist oppdatert av Per Johan Rødland (03.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttig informasjon om bruk av Public360

---------------------------------

Veileder for registrering av studentsaker i Public360

----------------------------------

Veileder for registrering av personalsaker i Public360

----------------------------------

Veileder for registrering av generelle saker i Public360

----------------------------------

Veileder for arbeidsflyt i Public360 (sende dokument på godkjenning og gjennomgang)

----------------------------------

Veileder for utvalgsbehandling

----------------------------------

Veileder for ledere i Public360

----------------------------------

Veileder for doktorgradsutdanningen i Public360

----------------------------------

Akkreditering ved UiS

----------------------------------

Informasjon om tilgangsstyring i Public360

----------------------------------

Tilgang til historisk database

----------------------------------

Integrasjon mellom Jobb Norge og Public360

----------------------------------

Informasjon om maler og standardbrev 

---------------------------------

Opprette personlig stedfortreder

--------------------------------

Skjema for oppretting av utvalg

--------------------------------

Registrere sak- eller dokumentreferanse

--------------------------------

Bruk av prosjekt - ansettelsesorganene

--------------------------------

Veileder for ekspedering med Sikker Digital Postkasse - SDP

--------------------------------