Postrunder og posthyller


Universitetet har transportavtale med ISS, og får tilkjørt dagens inngående post mellom kl. 08.00 og 08.45. Utgående post blir hentet i postmottaket rundt kl. 15.30 (sommertid rett før kl. 15.00).

Det er to daglige postrunder til alle postenheter. Første runde går kl. 10.00, andre runde kl. 13.45. I sommertiden som er f.o.m. 15.05 t.o.m. 14.09. går andre runde kl. 13.00. Dagens inngående vanlige post fer normalt ferdig sortert og ølger med i første runde. Service- og ekspresspakker fra Posten kommer med første postrunde, mens bedriftspakker fra Posten og pakker fra andre transportfirma normalt kommer på andre postrunde.

For etterspørsel av post, vennligst ta kontakt på tlf. 33013 (alt. 33029/33030).

Det er egne postmottak ved hver enhet, hvor post til og fra de ansatte blir levert og hentet.


Sist oppdatert av Bodil S. Skretting (09.11.2007)

Skriv ut artikkel print symbol