Pakker


Forsendelse av pakkepost

For å sende pakker registreres forsendelsen på MyBring.no. Her velger man forsendelsesmåte, registrerer avsender og mottaker og skriver ut pakkelapper som limes på pakken. Husk avsenderreferanse. Pakken sendes ut gjennom internposten ved UiS eller leveres direkte på postmottak. Utgående post under 2 kg kan trygt sendes som vanlig brevpost. Post på over 2 kg sendes som pakker. Vekt er tilgjengelig på postmottak Kitty Kiellandsbygg 1. etasje

Pakkeforsendelser til utlandet

For sending av pakker til utlandet anbefales det å bruke myTNT. For opprettelse av bruker følg innstruks til høyre. Ved utenlandske forsendelser må man fylle ut proforma invoice i tre eksemplarer som legges i en plastlomme utpå pakken. MyTNT kan også brukes for sporing av pakker.

Utfylling av Proforma invoice

Proforma invoice er en internasjonal tolldeklarasjon for varer som ikke er salg. Skjemaet finner du inne på my bring. Man fyller ut proforma invoice i tre eksemplarer (ta kopi), som legges i en plastlomme som limes på pakken.

Det er viktig å fylle ut kolonnene i adressefeltet. Telefonnummer til mottaker og avsender er viktig slik at distributør kan oppnå kontakt blant annet ved levering.

Feltene; antall, beskrivelse og verdi må fylles ut. Dokumentet må også signeres

 

Åpning av postsending for sikkerhetskontroll pakker som inneholder metall og væsker

Ifølge Forordning EF nr. 300/2008 skal alle postpakker som sendes med fly kontrolleres før ombordlastning, en tjeneste som leveres av Posten Norge.
Dette betyr at alle postpakker sendt fra UiS med innhold som ikke kan skannes med røngtenapparat kan bli åpnet.
Dette gjelder særlig pakker som inneholder betydelige deler metall eller væsker.

Hvis man skal sende denne typen innhold er det viktig å pakke på en slik måte at pakken lett kan åpnes og kontrolleres uten at innpakning eller adresselapper ødelegges.

Mottak av pakker

Inngående pakkepost mottas ved postmottak hvor de registreres før de sendes til mottaker gjennom interne posttjenester. Hvis pakken har et uhåndterlig format eller er en kjølevare blir mottaker kontaktet av postansvarlig ved UiS for henting. Er pakken mottakskvittert, vil den bli utlevert til nærmeste droppsted i løpet av dagen (utkjøring fra postmottak i Kitty Kiellands hus kl. 10 og 13.45 (kl. 13.00 ved sommertid).

Informasjon

For spørsmål ta kontakt med dokumentsenteret, tlf: 404 70 665


Sist oppdatert av Per Johan Rødland (12.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol