Frankering


Universitetet i Stavanger har kilopostavtale med Posten Norge AS. Det betyr at det skal benyttes konvolutter med UiS-logo og frankopåtrykk. Er det forsendelser i annen konvolutt må klisterlapp med frankopåtrykk settes på, og sendingen stemples med UiS-stempel.

Det er ikke tillatt å belaste universitetets portosystem med privat post, men vi sørger gjerne for å levere videre ferdig frankert privat post til Postverket. SiS Bok selger hefter med frimerker.


Sist oppdatert av Bodil S. Skretting (09.11.2007)

Skriv ut artikkel print symbol