Brevforsendelser


Universitetet benytter konvolutter som er forhåndstrykket med universitetslogo og frankopåtrykk i øvre høyre hjørne. Benyttes annen forsendelsesform enn forhåndstrykte konvolutter må klisterlapp med frankopåtrykk settes på, og konvolutten merkes med avsender for eventuell retur.

Brevpost kan benyttes for forsendelser opp til 2 kg, men forsendelser over 1 kg sendes billigere som pakkepost samtidig som sporbarhet sikres. På utenlandsforsendelser som er litt tykke må det settes på liten grønn tolldeklareringsetikett. Dette for å sikre raskest mulig behandling ved ankomst utland.

Vanlig brevpost har to sendingshastigheter: A og B-post, og den enkelte enhet skal ha konvolutter med frankopåtrykk for begge hastigheter. Universitetet har store portokostnader, og det anmodes om at mest mulig sendes som B-post. A-post hentet på andre postrunde blir normalt levert ut dagen etter innlevering. B-post tar minimum 3 dager, maksimum 5 dager. Vanlig brevpost har ingen sporingsmulighet. Brev til utlandet skal kun sendes som A-post.

Massesending benyttes ved alle forsendelser på over 200 likelydende brev. Disse må sendes i èn samlet forsendelse sammen med eget massepost-skjema. Vennligst ta kontakt med Dokumentsenteret på 33013/33029 i forkant for slike forsendelser.

Rekommandert post må skilles ut ved å skrive REK med store bokstaver utenpå konvolutten. Sendingen må føres inn i egen blå postbok, som skal finnes på alle enheter. Rekommanderte forsendelser legges inn i postboken, som tas med til Postverket for stempling og retur. Forsvunnet post erstattes med inntil 5.000 ved forsvinning/skade av Posten. Eksamensoppgaver o.l. anbefales sendt som pakke for sikrere sporbarhet. Pengebeløp på over kr. 500,- må sendes som verdipost. Fremsendingstid er en dag mer enn vanlig A-post.

Svarsendinger benyttes ved utsendelser hvor mottaker skal få en betalingsfri svarmulighet. Universitetet har egen svarsendingsavtale med Posten og blir belastet returporto. Konvoluttene skal adresseres til

Universitetet i Stavanger

V/ Avsenders navn
Svarsending 7138
0096 OSLO


Fremsendingstiden er en dag mer enn vanlig A-post. Nærmere informasjon om utforming o.l. ligger på www.posten.no.

Ekspressforsendelser - Innenlands sendes ekspresspost som Bedriftspakke Ekspress (1), både til privatpersoner og bedriftsadresser. Forsendelsen skal da normalt være framme hos mottaker påfølgende morgen (til mindre steder vanligvis innen kl. 16.00). Husk gateadressering og ikke postboksadressering! Videre er det viktig å beskrive innholdet dersom pakken sendes som bedriftspakke ekspress. Posten erstatter pakkens verdi inntil kr 50 000,- ved skade eller bortkomst. Maks vekt 35 kg pr. kolli, maks mål 120x60x60, min. 23x13x1 cm. Box Delivery kan benyttes for lokale ekspressforsendelser.


Mer informasjon om de enkelte forsendelsesmuligheter, fremsendingstider, priser, postadresser m.m. finnes på www.posten.no


Sist oppdatert av Tove Opsahl (25.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol