Informasjon om overgang til nytt sak/ arkivsystem ved UiS - Public 360


Universitetet i Stavanger har i årsskiftet 2014- 2015 gå bort i fra ePhorte og over til ett nytt Sak- /arkivsystem Public 360, levert av selskapet Software Innovation. Overgangen skjer i samarbeid med Uninett og rundt 38 andre UH- institusjoner i Norge.

Public 360 representerer en ny generasjon arkivsystem som vil gjøre saksbehandling betraktelig enklere, ikke minst for brukere som ikke daglig jobber med elektronisk saksbehandling. I tillegg vil P360 åpne opp for integrasjoner med blant annet FS (Felles Studentsystem).

Dokumentsenteret er alltid behjelpelig med råd og praktisk hjelp i denne sammenheng.

Ved spørsmål tilknyttet overgang til Public360 kan man henvende seg til dokumentsenteret:

Epost: dokumentsenteret@uis.no eller 51 83 30 00


Sist oppdatert av Tove Opsahl (07.04.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Logo public 360
Logo public 360

Har du forslag til forbedringer eller endringer kan du sende en epost til forslagskassen.