Eldre arkivmateriale


Det meste av arkivmateriale frem til 1994 er deponert Statsarkivet i Stavanger. Tilgang til materiale kan fås ved henvendelse til dem. Oversikt over deponert materiale er tilgjengelig på arkivportalen.no. Arkiv som er 20- 25 år gammelt skal vanligvis overføres til depot (statsarkivet).

Materiale skapt i perioden 1994 til 2007 bevares i hovedsak på papir og befinner seg i bortsettingsarkiv ved UiS. For å få tilgang til dette henvender man seg til dokumentsenteret.

Fra perioden 2007 – 2014 har universitetet hatt et tilnærmet fullelektronisk arkiv hvor mesteparten av arkivverdig materiale skal være digitalisert.

Fra og med 2015 vil UiS gå inn i en ny arkivperiode med et nytt fullelektronisk sak- / arkivsystem.

Arkivet inneholder stort sett materiale som er typisk for sektoren (se arkivkode)         

------------------------------------------

Bildemateriale fra Høyskoletiden


Dokumentsenteret har ordnet og laget register over bildemateriale tilknyttet tiden før vi ble et universitet.

Bildeserien inneholder rundt 1000 fotografier som er tatt i perioden 1969 – 2001. Fotografiene som i hovedsak består av positiver i svart/hvitt, dokumenterer de ulike høyskolene frem til universitetsstatus i 2005. Det er særlig Rogaland Distriktshøyskole (RDH) 1975 – 1986, Stavanger lærerhøgskole (SLH), Høgskolesenteret i Rogaland (HSR) 1986 – 1994, Høgskolen i Stavanger (HiS) 1994- 2005 som er dokumentert i samlingen.

Bildeserien inneholder blant annet fotografier fra universitetsområdet, utbyggingen av Ullandhaug, bilder fra undervisning, forskning, sosiale begivenheter og personportretter.

Ettersom bildemateriale stammer fra tiden før digitale fotografier er dette bildematerialet viktig som dokumentasjon for denne perioden.

Samlingen inneholder også noen negativer, fargebilder og enkelte dias (lysbilder).

Tilknyttet samlingen finnes også en del utgaver av studentavisene Spiren og Influensa fra Stavanger Lærerskole for perioden 1969 - 1983

Bildene er ikke skannet og gjort tilgjengelig på nett, men registeroversikt er tilgjengelig her;

Register over bilder fra Høyskoletiden


Sist oppdatert av Per Johan Rødland (18.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol