Arkivveiledning


Her ligger generell informasjon om arkivene tilhørende UiS og tips og veiledning for saksbehandlere tilknyttet arkivering. Arkivmateriale tilhørende UIS strekker seg utover den perioden man har vært et universitet (2005). Det finnes også arkivmateriale fra forløperne som Høgskolen i Stavanger 1994 – 2005 og Rogaland Distriktshøyskole 1969 - 1994


Sist oppdatert av Tove Opsahl (27.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol