Velkommen til Dokumentsenteret ved UiS


Universitetet i Stavanger har en sentralisert arkivtjeneste, som er ansvarlig for håndtering av alt arkivverdig materiale og ansvar for posttjenesten.

Universitetet i Stavanger har en sentralisert arkivtjeneste som er ansvarlig for den sentrale dokumentflyten i organisasjonen og har ansvar for posttjenesten.

Arkivtjenesten er organisert inn under Styresekretariatet, og lokalisert i tredje etasje i Kitty Kiellands hus. Postmottaket er lokalisert i første etasje, kitty kiellands hus.

Dokumentsenteret bemannes av 6 fast ansatte. Arbeidsområdet består av:

  • Ansvar for opplæring og støtte tilknyttet universitetets saksbehandlingssys og arkivsystem Public360
  • Ansvar for sortering av all inngående post til Universitetet i Stavanger, intern fordeling og utgående post.
  • Ansvar for sentralt elektronisk postmottak ved UiS, post@uis.no
  • Registrering, arkivlegging, gjenginning og utlån av arkivverdig materiale
  • Bortsetting, kassasjon og avlevering til Arkivverket


Ta kontakt om det er noe du lurer på, du finner oss i 3. etasje i Kitty Kiellands hus:


Arkivet:

 Postmottaket : telefon: 404 70 665


dokumentsenteret@uis.no benyttes til henvendelser om posttjenesten, arkiv og Public360.

Public360 brukerstøttetelefon 51 83 30 00
 


 

Sist oppdatert av Tove Opsahl (01.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol

Har du forslag til forbedringer eller endringer kan du sende en epost til forslagskassen.