Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging


Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ble opprettet 1. januar 2004 og er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Instituttet har ansvaret for ett bachelorstudium i ingeniørfag, 3 masterstudier i teknologi, og 1 doktorgradsområde (i samarbeid med SV-fakultetet). Bachelor-studiet er i Bygg, med spesialisering i byutvikling og urban design/teknisk planlegging. Master-studiene er i Industriell økonomi med fordypning innen kontraktadministrasjon og prosjektledelse, i Sikkerhet offshore og i Samfunnssikkerhet. Doktorgradsområdet er i Risikostyring og samfunns­sikkerhet. Instituttet har 12 fast ansatte, 11 stipendiater og 9 i 2-er stillinger. De fast ansatte er fordelt med 5 professorer, 1 høgskoledosent, 5 førsteamanuenser og 1 førstelektor. Til instituttet er også knyttet SEROS – Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet.
 

Instituttet er lokalisert i Kjølv Egelands hus på Ullandhaug.

 

 

Instituttleder:

Tore Markeset
Telefon: 51 83 21 91
Epost: tore.markeset@uis.no

Besøksadresse: Kjølv Egelands hus
Postadresse: Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger
Instituttets telefonnummer: 51 83 17 00
Instituttets telefaksnummer: 51 83 17 50

 

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (02.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol