Det samfunnsvitskaplege fakultet


Det samfunnsvitskaplege fakultetet ved UiS har om lag 2300 studentar og 180 vitskaplege og administrativt tilsette.

Fakultetet tilbyr åtte bachelorprogram, to årsstudier og åtte masterutdanningar, samt forskarutdanning.

Studia ved fakultetet bygg på ein kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglegheit og samarbeid med offentleg og privat næringsliv. Ny kunnskap vert generert ut frå både praktisk erfaring og systematisk forsking, eller i kombinasjonen av dei to.

Utdanningstilbodet ved fakultetet er variert og omfattar blant anna hotell- og reiseliv, mediefag, sosiologi, statsvitskap, sosialt arbeid, barnevern, endringsleiing og samfunnstryggleik.

For meir informasjon, sjå Det samfunnsvitskaplege fakultet på UiS sine eksterne nettsider

Fakultetsadministrasjonen
Ellen og Axel Lunds hus (EAL)
Tlf: 51 83 15 00

Leiinga ved fakultetet:

Dekan: Gro Ellen Mathisen
Tlf: 51 83 37 69

Fakultetsdirektør: Lone Litlehamar
Tlf: 51 83 37 05 
 
Prodekan for undervisning: Turid Borgen
Tlf: 51 83 16 88

Prodekan for forsking: Håvard Hansen
Tlf: 51 83 37 61


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (04.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol