Velkommen til Institutt for barnehagelærarutdanning


Få ting er meir meiningsfylt enn å arbeide med barn. Ved instituttet vårt kan du ta ei god utdanning som gjer deg skikka til å arbeide med dei yngste barna.

Instituttet tilbyr barnehagelærarutdanning, både som 3-årig fulltidsstudium og 4-årig deltidsstudium. Vidare har vi master i barnehagevitenskap som deltidsutdanning, samt fleire etter- og vidareutdanninger:

Barnehagepedagogikk/ Småbarnspedagogikk (30+30studiepoeng) er eit påbyggingsstudium for pedagoger som ikkje er førskolelærarar. Studiet gjev kompetanse som førskolelærar.

Pedagogisk veiledning (15 + 15 studiepoeng) skal bidra til å kvalifisere praksislærarar til å gje veileda og variert praksisopplæring.

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (30 studiepoeng) er eit emne som fokuserer på pedagogisk utviklingsarbeid og leiing av endringsprosessar.

Instituttet har også ansvar for kurs i phd-utdanninga.

Instituttet har eit aktivt forskningsmiljø. Under programområdet kan du lese meir om forskninga som dei tilsette ved instituttet arbeider med.

Instituttet er lokalisert i Hagbard Line-huset på Ullandhaug. Ta gjerne kontakt for meir informasjon.  

 


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (27.05.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontaktinformasjon

Instituttleiar:
Jorunn Melberg

Kontorsjef:
Olav Kylland

Studiekoordinator:
Karin Berner
Inger Marie Øglænd 
Elisabeth Nylund Leiros                                           

Praksiskoordinator:
Lena Forus
Bjørg Danielsen Jølbo

Eksamenskonsulent 
Anlaug Åsnes


Besøksadresse:
Hagbard Line-huset, Ullandhaug
K-fløy, 2. etasje

Kart