Det helsevitskaplege fakultet


Det helsevitskaplege fakultet ved UiS har meir enn 900 studentar og over 100 vitskaplege og administrativt tilsette.

Fakultetet tilbyr bachelor i sjukepleie, men har også tilbod om mastergrader, vidareutdanningar og doktorgrad i helsevitskap og medisin. Vi har meir enn 60 doktorgradskandidatar knytta til fakultetet.

Fakultetsadministrasjon:
Kjell Arholms hus (KA)

Telefon: 51 83 41 00
E-post: helsefag@uis.no

Leiinga ved fakultetet
Dekan:

Kristin Akerjordet

Fakultetsdirektør:
Arne Endresen

Kontaktperson:
Gunn Tone Ask

For meir informasjon, sjå Det helsevitskaplege fakultet på UiS sine eksterne sider


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (02.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol