Arkeologisk museum


Arkeologisk museum ønsker å formidle en kulturhistorie som er aktuell og tilgjengelig for samfunnet. Museet skal se fortiden i lys av nåtidens kunnskap - og aktivisere og aktualisere glemt kunnskap.

Museumsdirektør:
Ole Madsen
ole.madsen@uis.no
Tlf: 51 83 26 65 / 40 92 12 87

Avdelingsdirektør:
Marianne Finsnes Molinaux
marianne.f.molineaux@uis.no
Tlf: 51 83 28 82 / 91 85 67 97

Avdelingsleder samlinger:
Mari Høgestøl
mari.hogestol@uis.no
Tlf. 51 83 26 55

Avdelingsleder formidling:
Bodil Irene Svendsen
bodil.i.svendsen@uis.no
Tlf. 51 83 26 08

Avdelingsleder konservering:
Inger Marie Egenberg
inger.m.egenberg@uis.no
Tlf: 51 83 26 89

Avdelingsleder fornminner:
Håkan Petersson
hakan.petersson@uis.no
Tlf: 51 83 26 96

Kommunikasjonsrådgiver:
Ragnhild Nordahl Næss
ragnhild.n.ness@uis.no
Tlf: 51 83 26 32 / 91 71 02 38

Konferanse/utleie-ansvarlig:
Lise Nora Hapnes
am-booking@uis.no
Tlf. 51 83 16 91


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (30.07.2018)

Skriv ut artikkel print symbol