Kontaktpersoner


UiS har kontaktpersoner for både de interne og de eksterne støttemidlene som forskere kan søke om.

Forskningsrådet (NFR)
Vibeke Hervik Bull
Forsknings- og Innovasjonsavdelingen
Tel. 51 83 30 71

Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)
Kyrre Aas
Forsknings- og Innovasjonsavdelingen
Tel. 51 83 30 36

EØS Forskningsprogram
Kyrre Aas
Forsknings- og Innovasjonsavdelingen
Tel. 51 83 30 36

Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet
Trym N. Holbek
Internasjonalt kontor
Tel. 51 83 13 22

EØS Stipendfond (utdanning)
Trym N. Holbek
Internasjonalt kontor
Tel. 51 83 13 22


Støtte til Ph.D-mobilitet

Det humanistiske
fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Jeanette Rollheim Eirik Østensjø Tjelle Elisabeth Stornes Fiskå
Tel. 51 83 35 64 Tel. 51 83 15 39 Tel. 51 83 17 30

Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (13.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Forskermobilitet


Interne retningslinjer om utbetaling av stipend (UiS Økonomihåndbok)


For kontaktpersoner, se under de enkelte ordningene.