Forskermobilitet


Forskermobilitet er viktig for å styrke det internasjonale miljøet ved UiS og bygge internasjonale nettverk. Denne portalen vil hjelpe deg å finne veien blant alle støttemidlene ved UiS og fakultetene, og kontaktpersoner som kan hjelpe deg med videre søknadsarbeid.

Universitetet i Stavanger legger stor vekt på at forskere skal benytte seg av mobilitetstilbud som del av forskerkarrieren og til å utvikle det internasjonale forskermiljøet ved UiS. Denne portalen er den del av et pågående arbeid med å tilrettelegge for økt forskermobilitet.

Utreisende
mobilitet
Innreisende
mobilitet
Sikkerhet
på reise
Liste over
kontaktpersoner

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (14.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Forskermobilitet


Interne retningslinjer om utbetaling av stipend (UiS Økonomihåndbok)


For kontaktpersoner, se under de enkelte ordningene.