Nytt i Norge: Trygg innlevering av din mobil


IVAR tilbyr som første selskapet i Norge trygg innlevering av mobiltelefoner. Nå kan du levere fra deg den gamle mobiltelefonen din, og vite at innholdet blir slettet på en forsvarlig måte.

Det selges ca. 2 millioner mobiltelefoner i Norge hvert år. Kun en brøkdel samles inn, og mange har telefoner liggende i skuffen hjemme.

Mange anser det som «tryggest» å kaste mobilen i restavfallet – det er det ikke. Det er miljøgifter i gamle mobiltelefoner, og mobilene blir ikke miljøsanert når de kastes i restavfallet.

Motvirker ID-tyveri
ID-tyveri er et stadig økende problem. Mange har nettbank og koder lagret på mobiltelefonen, og det er derfor viktig å være trygg på at når mobilen kastes, så er den kastet.

IVAR tilbyr derfor som første selskap i Norge trygg innlevering av mobiltelefoner.

Den gamle mobiltelefonen kan legges i innleveringsboksen på gjenvinningsstasjonen på Forus. Innholdet i mobiltelefonen blir slettet og telefonen går til gjenvinning eller gjenbruk. Miljøfarlige stoffer tas hånd om.

Dette er et pilotforsøk iverksatt av El-Retur der IVAR er først ute i Norge.

Les mer om trygg innlevering av mobiltelefoner på IVAR sine nettsider.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (22.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Plakat og illustrasjon til IVARs kampanje om trygg innlevering av mobiltelefoner
Henvendelser, tilbud og informasjon fra eksterne aktører

På denne siden vil du finne informasjon fra eksterne aktører som kan være interessant og aktuelt for UiS-ansatte.