Henvendelser, tilbud og informasjon fra eksterne aktører

På denne siden vil du finne informasjon fra eksterne aktører som kan være interessant og aktuelt for UiS-ansatte.