Programområder for forskning


Universitetet i Stavanger har siden 2009 organisert forskningen i programområder for forskning. Et programområde etableres normalt for en periode på 3 år. Det er i dag 33 godkjente programområder.

Arkeologisk museum

Dyr som mediator mellom røynda og det forestilte
Leder: Kristin Armstrong Oma (Tiltaksnr: IN-11029)

Biological Environmental and Archeological inter-disciplinary research on life-course (BEAM)
Leder: Hege I. Hollund (Tiltaksnr: IN-11355)

Intertwined and Integrated. Cross-disciplinary studies of prehistoric Relations (ICoRe)
Leder: Astrid J. Nyland (Tiltaksnr: IN-11356)

 

Det helsevitenskapelige fakultet

E- læring, omsorgsteknologi og simulering (ELOS)
Leder: Bjørg S.F. Oftedal (IN-11217)

Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker
Leder: Ellen Ramvi (IN-10208)

Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv
Leder: Randi W. Aas

Helsefremming ved langvarige helseplager
Leder: Bjørg Karlsen (12707)

Livsfenomener og omsorg
Leder: Venke Irene Ueland

      

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Filosofi og subjektivitet
Leder: Cato Wittusen

Reiselivsledelse 
Leder: Jens Kristian Steen Jacobsen (12705)

Leadership and organizational psychology
Leder: Trude Furunes (12703)

Barn, unge og familier i kontakt med barnevernet
Leder: Ingunn Studsrød (IN-10388)

Dokumentar og Autentisitet
Leder: Hans Eirik Voktor (IN-11216)

Veiledning
Leder: Mikhail Gradovski

 

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Making University of Stavanger the European research hub for teaching risk in Schools
Leder: Frederic Bouder

Matter and Radiation
Leder: Anders Tranberg

Ocean Technology Innovation Cluster Stavanger (OTICS) 
Leder: Muk Chen Ong

Modified nucleosides in cancer diagnostics and therapy
Leder: Svein Bjelland

Bærekraftige energiløsninger
Leder: Mohsen Assadi (IN-10978)

Beregningsmetoder i offshoreteknologi
Leder: Charlotte Obhrai (IN-10979)

Helseteknologi
Leder: Trygve Eftestøl (IN-10980)

 

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Læringskulturer i barnehagen
Leder: Eva Johansson (IN-10221)

Literacy og læring
Leder: Per Henning Uppstad (IN-10223)

Religion, kultur og globalisering
Leder: Anne Kalvig (IN-10217)

Læringsmiljø og psykisk helse
Leder: Edvin Bru (IN-10985)

Læreres profesjonsutvikling
Leder: Nina Helgevold (IN-10987)

Grensesnitt i lesing og skriving 
Leder: Anne Mangen (IN-10986)

Nye Literacy-praksisar (NYLIT)/New Literacy Practices (NEWLIT) 
Leder: Silje Henriette A. Normand (IN-11055)

Kritisk kulturell literacy KKL/Critical cultural literacy (CCL)
Leder: Magne Drangeid (IN-11056)  

The Greenhouse: A Cross-Disciplinary Environmental Humanities Initiative/Drivhuset: Et tverrfaglig, humanistisk miljøforskningsinitiativ (IN-11621)
Leder: Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen

Kvalitet i klasseromsinteraksjon (KVIKK)/Quality in Classroom Interaction
Leder: Sigrun Ertesvåg (IN-11622)

 

Fakultet for utøvende kunstfag

Utøverkunnskap i musikk og dans II. Improvisasjon
Leder: Per Dahl (IN-10224)  

 

Handelshøgskolen ved UiS

Arbeidsmarkedsøkonomi / Labour economics
Leder: Mari Rege (12706)

Økonomi og jus / Law and economics
Leder: Benn Folkvord (12701)

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (14.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Fakta

Et programområde for forskning er en forskergruppe som:

• har utviklet et sammen-
hengende forskningsprogram
• har en minstestørrelse på minst syv medlemmer
• har faglig kompetanse i dybde og bredde innenfor programområdet eller har konkrete planer for kompetanseutvikling, herunder veiledning av Ph.d.-kandidater
• har et betydelig potensial for ekstern finansiering
• støtter opp under UiS’ prioriteringer med hensyn til master- og doktorgradsprogrammer.

Kriterier for etablering av programområde

Her er retningslinjene for å kunne bli et programområde for forskning.

Her er retningslinjene for å kunne bli et programområde for kunstnerisk utviklingsarbeid.


Søknadsskjema (word) til søknad om opprettelse av programområde for forskning.

Søknadsskjema (word) til søknad om forlengelse av programområde for forskning.

Søknadsskjema (word) til søknad om opprettelse av programområde for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Søknadsskjema (word) til søknad om forlengelse av programområde for kunstnerisk utviklingsarbeid.


Kontakt Bitten Lunde i Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved spørsmål