Ph.d.-utdanningen ved UiS


Ph.d.-studiet er en tre årig forskerutdanning som man kan søke opptak til etter fullført mastergrad.

Utdanningen omfatter:

  • relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium
  • en avhandling basert på selvstendig forskning
  • deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø
  • relevant faglig formidling
  • prøveforelesning og disputas

På våre ph.d.-nettsider på www.uis.no finner du informasjon om studienes faglige innhold, organisering og administrasjon av ph.d.-utdanningen.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (28.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Forskerskolen PROFRES

PROFRES er en forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Skolen er etablert som et samarbeid mellom universitetene i Agder, Nordland og Stavanger, i partnerskap med flere høgskoler og forskningsinstitusjoner over hele landet. Forskerskolen har første samling 1.-4. september 2014.

Les mer om forskerskolens faglige innhold, aktiviteter og fremsetting av søknad