Kontaktpersoner for mentorprogrammet


Faglig ansvarlig for mentorprgrammet er professor Linda Stromei, Fulbrightprofessor ved Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelse. Tlf 51 83 37 02

Programmet administreres av organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid, gunhild.bjaalid@uis.no, tlf 51 83 30 92


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (28.06.2010)

Skriv ut artikkel print symbol