Mentorprogram ved Universitetet i Stavanger


Et mentorprogram er en ordning der en erfaren person med stor integritet og innflytelse i sine miljøer (mentor) opptrer som veileder og samtalepartner for en person som ønsker en karriereutvikling (adept). Det er et program for gjensidig læring og erfaringsutveksling, nettverksbygging og synliggjøring av kompetanse.

Mentorene er i professorstillinger. Adeptene har kompetanse som førsteamanuensis og har ambisjoner om akademisk karriere som professor.

Hovedmålet med mentorprogrammet er å motivere forskertalenter til å kvalifisere seg til høyere vitenskapelige stillinger (professor), bistå den enkelte adept i sin karriereutvikling, og bygge nettverk for gjensidig erfarings- og kunnskapsutvikling.

I tillegg er det et mål at programmet på lengre sikt skal
• bidra til økt vitenskapelig publisering
• bidra til en læringsprosess i organisasjonen
• synliggjøre og øke forståelsen for ulik kompetanse
• rette økt oppmerksomhet mot kjønn (kjønnsbalanse, og kjønn i forskning) og rekruttering

Relasjonen mellom mentor og adept er basisen i prosjektet. I tillegg til kompetanseutvikling ønsker vi at mentorprosjektet skal bygge nettverk som kan bidra til ny kunnskap og erfaringsutveksling ved universitetet.

Hvem kan delta i mentorprogrammet? 

Professorer og erfarne forskere som ønsker å dele sine kunnskaper med forskere som ønsker en professorkarriære kan være mentor. For å bli tatt opp som adept må man være førsteamanuensis og ha ambisjoner om å oppnå professorkompetanse.


Sist oppdatert av (05.07.2010)

Skriv ut artikkel print symbol