Fra idé >> kommersialisering?


Har du en idé eller forskningsresultat som kanskje kan kommersialiseres? Universitetet er med i et eget selskap, Validé ( tidligere Prekubator TTO og Ipark AS), som er etablert blant annet for å hjelpe nettopp deg og alle ansatte i prosessen med vurdering av nye ideer fra forskning og andre kilder til mulige produkt og/eller tjenesteutvikling.

Universitetet vil gjerne oppmuntre og legge til rette for at flest mulig ideer og forskningsresultater skal kunne utvikles til samfunnsnyttige formål.

Validé med sine spesialister innenfor innovasjon ser frem til å bistå deg og alle ansatte. Vi nevner spesielt områdene:

Vi ser frem til å treffe deg så tidlig som mulig i prosessen. Send oss en e-post med din idé eller det du måtte lure på til: post@prekubatortto.no, og så svarer vi deg så fort som mulig.

Prekubator er ansvarlig for Norges forskningsråds FORNY program, Helsedirektoratets og Innovasjon Norge sitt INNOMED-program samt Norges forskningsråds og Rogaland fylkeskommunes VRI-Helse program.


PLOGEN MIDLER FOR ANSATTE:
Midler til innovasjon og kommersialisering for UiS ansatte gjennom prosjektet PLOGEN. Det legges opp til en løpende søknadsfrist med månedlig vurdering. Målsetningen er å bidra til at nye ideer til produkter og tjenester kan videreutvikles til gode innovasjonsprosjekt.

Les mer om Validé.
 

(English)
Validé is the (Technology Transfer Office) for the University of Stavanger. Validé support employees at UiS in questions related to IPR (Intellectual Property Rights) as well as participate in idea evaluation, project development, verification of method and technology and perform commercialization based on research based ideas through company establishment or licensing deals. Validé is responsible for the FORNY program in Rogaland financed by the Norwegian Research Council. Read more on www.valide.no


Sist oppdatert av Egil C. Svela (20.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontaktinformasjon

Adresse:
Validè
(Prekubator TTO & Ipark)
Prof. Olav Hanssensvei 7a
Postboks 8034
4068 Stavanger

Telefon: 51 87 40 18
E-post: post@prekubatortto.no

Les mer om oss her:
www.valide.no