Forum for forskning


- tverrfaglig forskningsforum for humaniora og samfunnsvitenskap

Forum for forskning er en seminarrekke med vitenskapelig ansatte som primærmålgruppe.  Forumet skal være en arena for faglig påfyll og forskningsrelevant informasjon.

Seminarene vil ha ulik lengde alt etter tema. Både interne og eksterne foredragsholdere vil bli benyttet.
Vi tar gjerne imot forslag til tema dere ønsker belyst.

Presentasjoner fra tidligere seminar ligger under aktuelt kalenderoppslag.

Kontaktpersoner:
Håvard Hansen - Prodekan for forskning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Marianne Gjerlaugsen - Rådgiver forskningsadministrasjon/ administrasjonssjef SEROS, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Alexandre Dessingue - Prodekan for forskning, Det humanistiske fakultet


Sist oppdatert av Rune Nilssen (13.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontakt

Håvard Hansen, Prodekan for forskning
SV-fakultetet

Eirik Ø. Tjelle, FoU-koordinator
SV-fakultet

Alexandre Dessingue, Prodekan for forskning
HUM-fakultetet