Retningslinjer for medforfatterskap


Godkjent i Det sentrale forskningsutvalget 20. oktober 2008.

De tre første punktene baserer seg i hovedsak på Vancouver-reglene mens de to siste er av mer generell forskningsetisk karakter:

1. For å kunne være medforfatter av et forskningsarbeid kreves det at man har gitt et substansielt bidrag til konsept og idé, ELLER innsamling av data, ELLER analyse og fortolkning av data” (substantial contribution to conception and design, OR aquisition of data, OR analysis and interpretation of data). Det er tilstrekkelig at det gis et substansielt bidrag på ett av disse områdene. Bare de som faktisk har bidratt til et vitenskapelig arbeid, skal være oppført som medforfattere eller takkes for sitt bidrag. Andre bidragsytere (finansierende institusjoner, assistenter, oversettere o.a.) skal takkes under ”acknowledgements.”

2. Hver og en av medforfatterne skal ha deltatt i utformingen av artikkelen ELLER i en kritisk revisjon av viktig intellektuellt innhold. En medforfatter skal kunne innestå for den delen som vedkommende har bidratt med. Alle medforfattere skal også kunne innestå for helheten i det endelige arbeidet. Der det er individuelle delbidrag, bør det klargjøres (f.eks. i en innledning) hvilke(t) bidrag de ulike medforfatterne har i det aktuelle vitenskapelige arbeidet.

3. Medforfattere skal godkjenne eget bidrag til det vitenskapelige arbeidet og ha gitt sitt samtykke til å være medforfatter. Den versjonen av artikkelen som sendes inn for publisering skal være godkjent av alle medforfatterne.

4. Det må eksplisitt opplyses om en eller flere av forfatterne har fått økonomisk støtte fra bedrifter eller organisasjoner, eller eventuelt har bindinger som det kan være viktig å få opplyst om.

5. Det er brudd med god vitenskapelig praksis å villede om hvem som har bidratt til et forskningsarbeid, enten man utelater forskere som har bidratt eller inkluderer personer som ikke har bidratt. Alle bidragsyterne har et medansvar for at viktige funn i forskningen ikke holdes tilbake og for at forskningsarbeidet er utført på en redelig måte.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (28.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol