De nasjonale forskningsetiske komiteene


De nasjonale forskningsetiske komiteene er frittstående organer for forskningsetiske spørsmål og gransking av uredelighet i forskning på alle fagområder.

Lenke til de nasjonale forskningsetiske komiteene

 

I tillegg finnes flere forskjellige nasjonale forskningsetiske komiteer basert på fagområde:

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger

Den etiske nemnda for patentsaker

Koordinering av 22.juli-forskning

Link til sekretariatet for forskningetiske komiteer.

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (07.08.2014)

Skriv ut artikkel print symbol